DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA

Prejaviť ľudskosť a blízkosť ľuďom unikajúcim pred vojnou z Ukrajiny, je základom našej dobrovoľníckej činnosti. Sme prítomní na dôležitých miestach kontaktu ukrajinských odídencov, kde ponúkame materiálnu a sociálnu pomoc, občerstvenie, odpočinutie a sprostredkúvame základné informácie o pomoci po prekročení hraníc. Do dobrovoľníckej služby sa môže zapojiť každý človek dobrej vôle, a teda aj TY!

Pre bližšie informácie o možnosti dobrovoľníctva na uvedených miestach kontaktujte, prosím:

Mgr. Bernadetta Juríčková - Koordinátor dobrovoľníkov

T: +421 948 600 107

E-mail: jurickova.bernadetta@grkatke.sk , pomahame.ukrajine@grkatke.sk


Miesta, na ktorých vykonávame dobrovoľnícku službu

Na každom z uvedených miest je dobrovoľnícka služba špecifická. Preto skôr, ako sa prihlásite za dobrovoľníkov, oboznámte sa s charakterom úloh jednotlivých miest, aby ste mohli svoje kvality čo najlepšie využiť pre pomoc druhým.

Vyšné Nemecké

Dobrovoľnícku službu vo Vyšnom Nemeckom vykonávame v Caritas Point. Zariadenie Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice je prvým kontaktným miestom pre ukrajinských odídencov.

Pracovníci v ňom poskytujú humanitárnu pomoc a základné informácie o pobyte na území Slovenskej republiky.

Aktuálne na tomto mieste potrebujeme dvoch dobrovoľníkov / denne. Služby sú rozdelené na rannú a poobednú zmenu.

Trebišov

V meste Trebišov otvorila Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice jedno zo svojich centier podpory na východnom Slovensku. Centrum zabezpečuje výdaj a distribúciu humanitárnej pomoci v oblasti.

Na tomto mieste je potrebný jeden dobrovoľník ako podpora pracovníkovi centra v pondelok, stredu a piatok od 12.00 – 17.00h.

Michalovce

Pracovníci v Centre podpory v Michalovciach poskytujú humanitárnu pomoc a základné a špeciálne sociálne poradenstvo ukrajinským odídencom.

Aktuálne potrebujeme jedného dobrovoľníka denne v čase od 7.30 – 16.00 h.

Košice

Centru podpory na Zborovskej ulici slúži ako sklad a výdajňa humanitárnej pomoci pre ukrajinských odídencov v Košiciach.

Na tomto mieste potrebujeme jedného dobrovoľníka na pomoc s prípravou a vydávaním humanitárnej pomoci v pondelok – štvrtok v čase od 10.00 – 13.00.

V auguste 2022 otvoríme Centrum na Dominikánskom námestí. Pre toto miesto hľadáme jedného dobrovoľníka/ 1x týždenne, ktorý je ochotný pomôcť odídencom z Ukrajiny s konverzáciou v slovenskom jazyku.

Pre bližšie informácie o možnosti dobrovoľníctva na uvedených miestach kontaktujte, prosím:

Mgr. Bernadetta Juríčková - Koordinátor dobrovoľníkov

T: +421 948 600 107

E-mail: jurickova.bernadetta@grkatke.sk , pomahame.ukrajine@grkatke.sk