DUCHOVNÁ SLUŽBA

Byť blízko pri ľuďoch utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny sa usilujeme aj prostredníctvom duchovnej služby. V kontaktných bodoch preto vytvárame tzv. MIESTA POMOCI. Naši dorbvoľníci, zasvätené osoby a kňazi sa tu snažia poskytnúť ľudské slovo, otvorené srdce, načúvajúce ucho. Zároveň tu nájdete aj kaplnku ako miesto stíšenia, modlitby a zakúšania Božej blízkosti.


Duchovnú službu vykonávame na týchto miestach

Vyšné Nemecké

Pre načerpanie síl, zvlášť tých duchovných, sme v areáli pod colnou kontrolou zriadili kaplnku. Ľudia utekajúci pred vojnou a taktiež dobrovoľníci v nej nachádzajú stíšenie, pokoj, priestor na osobnú modlitbu a pravidelné bohoslužby.

👉 Duchovná služba 😇 znamená "byť v teréne" medzi ľudmi, prihovoriť sa, poskytnúť modlitbu a modliť sa. Vykonáva sa v čase od 8:00 do 20:00.

🟢 Vo Vyšnom Nemeckom je pre duchovnú službu prítomný vždy jeden kňaz Sobraneckého protopresbyterátu Košickej eparchie.

🟢 Spokojne sa k nemu môžu pridať jeden, alebo dvaja kňazi, či rehoľníci z celého Slovenska. Stačí sa prihlásiť cez prihlasovcaí formulár, ktorý nájdete nižšie.

Michalovce

Dočasnú kaplnku pre načerpanie síl, zvlášť tých duchovných, sme zriadili aj v Michalovskom HOT-SPOTE. Ľudia utekajúci pred vojnou a taktiež dobrovoľníci v nej nachádzajú stíšenie, pokoj, priestor na osobnú modlitbu a pravidelné bohoslužby.

👉 Duchovná služba 😇 znamená "byť v teréne" medzi ľudmi, prihovoriť sa, poskytnúť modlitbu a modliť sa.

Vykonáva sa Tu v čase od 8:00 do 0:00 v štyroch 4-hodinových smenách.

🟢 V Michalovskom HOT-SPOTE je pre duchovnú službu prítomný vždy jeden kňaz Michalovského protopresbyterátu Košickej eparchie.

🟢 Zároveň je tu potrebná prítomnosť ešte aspoň jedného, či dvoch duchovníkov (kňaz, rehoľník, pastor,..). Stačí sa prihlásiť cez prihlasovcaí formulár, ktorý nájdete nižšie.

Košice


Pre načerpanie síl, zvlášť tých duchovných, sme zriadili na 2. poschodí Železničnej stanice kaplnku, ktorá sa nachádza v blízkosti detského kútika. Ľudia utekajúci pred vojnou a taktiež dobrovoľníci v nej nachádzajú stíšenie, pokoj, priestor na osobnú modlitbu, či duchovný rozhovor.

👉 Duchovná služba 😇 znamená "byť v teréne" medzi ľudmi na stanici, prihovoriť sa, poskytnúť modlitbu a modliť sa.

V súčasnosti sa vykonáva v čase od 13:00 do 15:00 a od 19:00 do 21:00.


👉 Kaplnka je však dispozícii verejnosti od 9:00 do 22:00.

🟢 Na železničnej stanici je pre duchovnú službu v spomínaných časoch prítomný vždy jeden kňaz Košického, Sečovského, alebo Spišskonovoveského protopresbyterátu Košickej eparchie.

🟢 Zároveň je tu potrebná prítomnosť ešte aspoň jedného, či dvoch duchovníkov (kňaz, rehoľník, pastor,..). Stačí sa prihlásiť cez prihlasovcaí formulár, ktorý nájdete nižšie.


REGISTRÁCIA DOBROVOĽNÍKOV DUCHOVNEJ SLUŽBY

Aby sme mohli kvalitne vykonávať duchovnú službu, potrebujeme vás, milé rehoľníčky, milí rehoľníci, drahí kňazi a pastori. Pre túto službu je veľmi vítaná znalosť ukrajinského jazyka, ktorá však nie je podmienkou. Ak sa chcete zapojiť do duchovnej služby, kliknite v registračnom formulári na tlačidlo "duchovná služba"

Smena pre duchovnú službu trvá 4 hodiny, pričom si smeny môžete aj zdvojiť. Pre zasvätené osoby ponúkame zvlášť ubytovanie. Ak oň máte záujem, napíšte nám to do poznámky v prihlasovacom formulári.

Pre bližšie informácie o duchovnej službe kontaktujte

Ing. Gabriel Čverčko, koordinátor dobrovoľníkov

na+421 909 250 667 alebo na e-mail pomahame.ukrajine@grkatke.sk