HUMANITÁRNA POMOC

Pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, no najmä Ukrajincom, ktorí ostali vo svojej vlasti realizujeme prostredníctvom zbierok humanitárnej pomoci. Časť vyzbieraných potravín, drogérie, či oblečenia ponúkame ľuďom na kontaktných miestach, kde slúžia naši dobrovoľníci. Väčšinu humanitárnej pomoci prepravujeme prostredníctvom kamiónov na Ukrajinu do Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Užhorode, kde ju potom čo najadresnejšie prerozdeľujú.


Centrálne sklady humanitárnej pomoci Košickej eparchie

SOBRANCE

Centrálny sklad humanitárnej pomoci nájdete v Sobranciach na adrese Gorkého 337. Ide o pastoračné priestory miestneho gréckokatolíckeho skladu a pristaveného lodného kontajnera.

Centrálny sklad je otvorený pre zber humanitárnej pomoci každý deň od 9:00 - 17:00. !! Mimo tohto času humanitárnu pomoc neprijímame !!

Trebišov

Centrálny sklad humanitárnej pomoci nájdete v Trebišove na adrese Komenského 1963/10 v priestoroch SOŠ SaP sv. Jozafáta.

Centrálny sklad je otvorený pre zber humanitárnej pomoci každý deň od 8:00 - 16:00. !! Mimo tohto času humanitárnu pomoc neprijímame !!

Ak chcete materiálne pomôcť, kontaktujte

Annu Ivankovú, riaditeľku Gréckokatolíckej charity Košickej eparchie

na +421 911 711 357 alebo e-mailom ivankova.anna@grkatke.sk